Novinky

Hot Wheels dostihová sázka na Megamax-u

06.10.2015 - Zapoj se do soutěže s největšími! Zapnuli jsme pátou rychlost a od 5. října vysíláme více epizod Hot Wheels – Bojová pětka!

Od 5. října do 22. října hledej naši otázku po maratonu Hot Wheels. Položíme
jednu otázku, takhle si můžeš být jistý, že ti určitě nic neunikne!

 Mezi správními řešiteli vylosujeme šílené Hot Wheels dary!

 Řešení čekáme do půlnoci 22. října, v e-mailu (megamax@ce.amcnetworks.com). Prosím, pošlete dopis z e-mailové adresy, na kterou můžeme odpovědět a můžeme Vás kontaktovat.


Megamax

Hra o ceny

Účast a pravidla hry

Trvání Hry o ceny (dále jen "Hra"): od 05.10.2015 až do 22.10.2015


Organizátorem Hry je MC Networks International Central Europe Kft. (Sídlo: 1139 Budapest, Lomb
utca 23-27.)

(dále jen " Organizátor")

1. Podmínkou (podmínkami) účasti na Hře o ceny je zaslání odpovědi e-mailem po dobu trvání Hry. Vítěz bude vylosován z řad respondentů, kteří dali správnou odpověď.
 
1. a Hry se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby *, které nepatří do skupiny určené v bodě č. 1 *, jsou způsobilé k právním úkonům *, mají nahlášený trvalý pobyt *, v případě osob, které dosáhly věku 18 let, NEBO nedosáhly věku 18 let, ty, které mají Souhlas pro přijetí podmínek od rodiče nebo opatrovníka* (dále jen "Hráč").

1. b Hry se nemohou účastnit:

a. Zaměstnanci, zástupci Organizátora, stejně blízcí příbuzní těchto osob definováni v občanském zákoníku, § 685 bod b);

Do předání cen Organizátor může vyloučit z Hry Hráče v případě, že na cenu není oprávněn z toho důvodu, že osobní údaje, které zadal, jsou nepravdivé nebo nesprávné, nebo Hráč z jiných důvodů nesplní osobní podmínky (označené *) popsané v těchto pravidlech hry. Za chybné údaje poskytnuté Hráčem Organizátor není odpovědný. Hráč je povinen vždy ručit za pravdivost ním zadaných osobních údajů.

2. Hráč má právo účastnit se Hry výlučně pouze jednou e-mailovou adresou.
V případě, že se Hráč nezúčastní Hry pouze jednou e-mailovou adresou, Organizátor má právo odstranit všechny jeho soutěže. Každý Hráč se jednou zúčastní slosování, bez ohledu na počet e-mailů, které odeslal. Pokud přijde více e-mail od stejného Hráče, Organizátor ho může vyloučit z losování.

3. Za nedostatky/chyby v registraci Hráče (např. překlepy v příjmení, ​​překlepy v e-mailové adrese, překlepy v telefonním číslu atd.), za neprovedení nebo zpoždění doručování poštou, stejně za škody vzniklé při dodání/přepravě Organizátor a firmy zúčastněné na organizaci nepřebírají odpovědnost. Hráč bere na vědomí, že Organizátor nepřebírá odpovědnost za technické problémy a za prostoje, potíže v důsledku přetížení systému či serveru, vyskytující se v průběhu Hry.

4. Výhercem bude osoba vylosovaná z osob, které splnily podmínky stanovené v bodu 1.2.3. a které po dobu trvání Hry odeslali správné odpovědi ve Hře.

Cena: 5 ks dárkových balíků Hot Wheels (autíčka Hot Wheels, Hot Wheels havarované kamiony, mega garážová souprava Hot Wheels)

5. Výherci pošle Organizátor na e-mailovou adresu zadanou při zaslání odpovědi oznámení o jeho výhře resp. o způsobu převzetí cen, o podrobnostech dodání.
 
6. Organizátor po losování může zveřejnit jméno Výherce na internetových stránkách Megamax-u (megamax.hu) a na stránce fanoušků na Facebook-u (www.facebook.com/MegamaxTV). Pokud výherce nemůže být dosažen do 4 pracovních dnů od oznámení, ohledně dané výhry Organizátor oznámí Cenu dalšímu výherci v pořadí (dále jen "Náhradní výherce"). Pro výběr Náhradního výherce jsou směrodatné pravidla pro výběr Výherce. Organizátor vylučuje možnost, aby Výherce nebo Náhradní výherce po uplynutí termínu uzávěrky chtěli uplatňovat jakékoli právo na Cenu, v případě opožděné zpětné vazby již nejsou oprávněni požadovat Cenu, v této souvislosti u Organizátora nemohou uplatňovat žádné nároky.

K převzetí Ceny dochází po včasné zpětné vazbě od Výherce (nebo Náhradního výherce), na místě a v čase dohodnutém Výhercem (nebo Náhradním výhercem) před zahájením akce.

V případě, že cena nebude předána z důvodů, které lze přičíst Výherci (nebo Náhradnímu výherci), na Ceny již dále nemůže mít nárok Výherce (nebo Náhradní výherce) a v této souvislosti u Organizátora nemohou uplatňovat žádné nároky.

Výherce (nebo Náhradní výherce) je povinen prokázat součinnost Organizátorovi, aby předání
výhry se uskutečnilo výše uvedeným způsobem.

Hráči berou na vědomí, že účastí ve Hře a přijetím těchto Pravidel hry dají svůj konečný a neměnný souhlas k tomu, aby podmínky převzetí Ceny byly zaznamenány a tyto záběry s povolením Výherce byly prezentovány na stránce Organizátora na Facebook-u nebo na jeho webových stránkách. Hráči berou také na vědomí, že v souvislosti s těmito nahrávkami nebudou uplatňovat žádné finanční nároky, takových nároků se výslovně a definitivně vzdají.

7. Pokud Výherce má omezenou způsobilost k právním úkonům, spravovat věci v souvislosti s jeho cenou je oprávněn pouze spolu se svým právním zástupcem.

8. Organizátor nepřebírá odpovědnost v případě, pokud pro přetíženost systému, přerušené připojení k internetu, nebo pro jakékoli jiné technické chyby, za které neodpovídá Organizátor bude omezena účast ve hře a to zejména, pokud registrace členství na webovou stránku bude v zpoždění, nebo nebude realizována.
 
Organizátor si vyhrazuje právo, aby odstranil ze stránek Megamax-u fotky a připomínky zobrazující produkty, loga konkurenční společnosti, které jsou obscénní, porušují dobré mravy, jsou urážlivé, případně ubližují, porušují práva na dobrou pověst, jsou neslučitelné s image Megamax-u, aby tyto bez předchozího upozornění vyloučil ze hry, stejně osobu, která je zaslala.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla a mechanismus Hry a cen. Organizátor vylučuje svou odpovědnost za případně vznikající jakékoliv typografické chyby v komunikačních materiálech týkajících se Hry.

Organizátor bez jakéhokoli vysvětlení je oprávněn vyloučit ze Hry hráče, který se snaží účastnit hry nečestně, obcházením podmínek a předpisů obsažených v těchto pravidlech.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla pro účast a pro správu dat.

9. Cena nemůže být převedena na jinou osobu a nemůže být vyměněna za hotovost. Povinnost úhrady DPH z Ceny a náklady na přepravu nese Organizátor, případně vzniklé jiné náklady hradí Hráč.

Organizátor neručí za ceny, svoje nároky této povahy Výherce může uplatnit vůči výrobce/prodejce, v rámci právních předpisů.

11. Hráč účastí ve hře:

- Dá bezpodmínečný, výslovný souhlas, aby jeho jméno, e-mailovou adresou, telefonní číslo a pokud je výhercem, jeho osobní údaje, které jsou potřebné pro komunikaci seznamu výherců, resp. pro předání a převzetí cen, za účelem úspěšné organizace Hry o ceny Organizátor a osoby zúčastněné na organizaci Hry zpracovali v souladu s ustanoveními zákona o sebeurčení a právu na svobodu informací;

- Bere na vědomí, že o předání Ceny se může připravit video-, zvukový a filmový záznam, zároveň souhlasí, aby tyto nahrávky nebo jejich části byly později použity na reklamní a propagační účely, bez omezení času a příležitostí a bez zvláštní odměny.
 
- Bezpodmínečně souhlasí s tím, aby jeho údaje po skončení Hry Organizátor použil a odevzdal na zpracování dat osobě, kterou pověřil s touto činností.

- Bere na vědomí, že Organizátor údaje Hráčů nebude spravovat a zpracovat pro jiné účely, než je uvedeno v tomto bodě 11.

12. Hráč svou účastí ve Hře přijme tato pravidla účasti, jakož i správy dat.

13. Tuto Hru o ceny Facebook v žádné formě nepodporuje, neschválil ji resp. nespravuje, ani nemůže být spojována s Facebook-em.V Budapešti, dne 05.10.2015